Намтар

  • Анагаах Ухааны Дээд Сургууль – Эмчилгээний факультет
  • Эх барих – Эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэргэжил
  • Мэс заслын эмчийн мэргэжил
  • Мэс заслын эмчийн мэргэжил дээшлүүлсэн
  • Анагаах Ухааны Магистрийн зэрэг
  • Оросын Холбооны Улсын Москва хот, А.В.Вишневскийн нэрэмжит Оросын Мэс Заслын Эрдэм Шинжилгээний Төв – Хэвлийн пластик мэс заслын эмчийн мэргэжил
  • Эх барих – эмэгтэйчүүдийн эмчийн тэргүүлэх зэрэг
  • Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын эмчийн мэргэжил
  • Оросын Холбооны Улсын Москва хот, Н.Н.Блохины нэрэмжит Оросын Хавдар Судлалын Эрдэм Шинжилгээний Төв - Хорт хавдрын химийн эмчилгээний эмчийн мэргэжил
  • Оросын Холбооны Улсын Москва хот, Оросын Рентгенологи – радиологийн Эрдэм Шинжилгээний Төв – Хорт хавдрын судсан дотуурхи мэс заслын эмчийн мэргэжил