card
 • Эмийн
 • Хөнгөвчлөх
 • В ба С вирусын эсрэг
 • Элэгний хурц болон архаг үрэвсэл
 • Элэгний өөхлөлт
 • Элэгний хатуурал
 • Цөсний замын үрэвслүүд
 • Уушигны төрөл бүрийн үрэвсэл
 • Гуурсан хоолойн үрэвсэл
 • Астма
 • Улаан хоолойн үрэвсэл
 • Синдром Баррет
 • Ходоодны үрэвсэл, улайлт, шарх
 • Хелико бактер
 • Нойр булчирхайн үрэвсэл
 • Нарийн болон бүдүүн гэдэсний үрэвслүүд
 • Гэдэсний шарх
 • Бөөрний төрөл бүрийн үрэвсэл
 • Давсагны үрэвсэл
 • Түрүү булчирхайн үрэвсэл
 • Нурууны нугалмын зөөлөн эдийн үрэвсэл
 • Үений уутны үрэвсэл
 • I болон II төрлийн шижин
 • Жирэмслэлтийн эрт болон хожуу үеийн хордлогууд
 • Бүх төрлийн хүндрэлүүд
 • Хавсарсан өвчнүүд
 • Эмэгтэйчүүдийн өвчнүүд
 • Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн үргүйдэл
 • Бэлгийн замын халдварууд